Księgi wieczyste, Stoczek Łukowski, ul. Piaski

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Stoczek Łukowski, ul. Piaski 9 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/0
Stoczek Łukowski, ul. Piaski 17A brak lokali LU1U/xxxxxxxx/8
Stoczek Łukowski, ul. Piaski 18 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/4
Stoczek Łukowski, ul. Piaski 19 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/0
Stoczek Łukowski, ul. Piaski 19B brak lokali LU1U/xxxxxxxx/9
Stoczek Łukowski, ul. Piaski 21 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/1
Stoczek Łukowski, ul. Piaski 23 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/1
Stoczek Łukowski, ul. Piaski 24 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/4
Stoczek Łukowski, ul. Piaski 28 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/3
Stoczek Łukowski, ul. Piaski 29 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.