Księgi wieczyste, Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 3 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/8
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 8 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/3
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 9 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/3
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 10 2 lokali LU1U/xxxxxxxx/8
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 11 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/6
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 12 3 lokali LU1U/xxxxxxxx/8
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 13 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/1
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 14 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/3
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 15 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/8
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 17 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/2
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 19 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/8
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 21 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/3
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 25 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/5
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 27 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/5
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 28 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/3
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 30 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/9
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 31 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/3
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 32 1 lokali LU1U/xxxxxxxx/3
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 33 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/0
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 36 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/4
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 37 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/7
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 43 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/4
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 51 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/6
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 59 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/7
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 63 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/6
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 67 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/7
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 69 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/0
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 77 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/8
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 85 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/8
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 87 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/8
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 89 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/0
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 91 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/8
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 95 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/0
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 97 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/0
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 101 2 lokali LU1U/xxxxxxxx/1
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 109 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/7
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 111 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/1
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 115 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/6
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 121 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/4
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 123 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/9
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 125 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/1
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 127 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/6
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 129 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/2
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 133 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/4
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 135 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/0
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 137 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/1
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 139 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/9
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 141 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/2
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 145 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/7
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 149A brak lokali LU1U/xxxxxxxx/5
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 153 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/7
Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 159 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.