Księgi wieczyste, Stoczek Łukowski, ul. Południowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Stoczek Łukowski, ul. Południowa 4 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/5
Stoczek Łukowski, ul. Południowa 8 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/9
Stoczek Łukowski, ul. Południowa 15 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/0
Stoczek Łukowski, ul. Południowa 23 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.