Księgi wieczyste, Stoczek Łukowski, ul. Sienkiewicza

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Stoczek Łukowski, ul. Sienkiewicza 5 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/4
Stoczek Łukowski, ul. Sienkiewicza 6 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/5
Stoczek Łukowski, ul. Sienkiewicza 7 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/7
Stoczek Łukowski, ul. Sienkiewicza 8 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/7
Stoczek Łukowski, ul. Sienkiewicza 13 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/0
Stoczek Łukowski, ul. Sienkiewicza 15 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/8
Stoczek Łukowski, ul. Sienkiewicza 16 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/5
Stoczek Łukowski, ul. Sienkiewicza 18 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/8
Stoczek Łukowski, ul. Sienkiewicza 19 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/3
Stoczek Łukowski, ul. Sienkiewicza 20 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/5
Stoczek Łukowski, ul. Sienkiewicza 21 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/8
Stoczek Łukowski, ul. Sienkiewicza 23 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/6
Stoczek Łukowski, ul. Sienkiewicza 24 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/1
Stoczek Łukowski, ul. Sienkiewicza 26 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.