Księgi wieczyste, Stoczek Łukowski, ul. Świerkowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Stoczek Łukowski, ul. Świerkowa 4 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/3
Stoczek Łukowski, ul. Świerkowa 5 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/8
Stoczek Łukowski, ul. Świerkowa 6 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/9
Stoczek Łukowski, ul. Świerkowa 7 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/0
Stoczek Łukowski, ul. Świerkowa 8 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/6
Stoczek Łukowski, ul. Świerkowa 9 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/9
Stoczek Łukowski, ul. Świerkowa 10 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.