Księgi wieczyste, Stoczek Łukowski, ul. Szkolna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Stoczek Łukowski, ul. Szkolna 2 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/9
Stoczek Łukowski, ul. Szkolna 3 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/6
Stoczek Łukowski, ul. Szkolna 6 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/0
Stoczek Łukowski, ul. Szkolna 8 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.