Księgi wieczyste, Stoczek Łukowski, ul. Wiatraczna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Stoczek Łukowski, ul. Wiatraczna 1 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/3
Stoczek Łukowski, ul. Wiatraczna 9 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/0
Stoczek Łukowski, ul. Wiatraczna 17 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.