Księgi wieczyste, Stoczek Łukowski, ul. Witosa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Stoczek Łukowski, ul. Witosa 3 34 lokali LU1U/xxxxxxxx/2
Stoczek Łukowski, ul. Witosa 9 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/4
Stoczek Łukowski, ul. Witosa 10 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/1
Stoczek Łukowski, ul. Witosa 11 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/1
Stoczek Łukowski, ul. Witosa 13 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/8
Stoczek Łukowski, ul. Witosa 16 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/2
Stoczek Łukowski, ul. Witosa 37 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/5
Stoczek Łukowski, ul. Witosa 38 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.