Księgi wieczyste, Stoczek Łukowski, ul. Wyzwolenia

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Stoczek Łukowski, ul. Wyzwolenia 4 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/6
Stoczek Łukowski, ul. Wyzwolenia 10 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/3
Stoczek Łukowski, ul. Wyzwolenia 11 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/6
Stoczek Łukowski, ul. Wyzwolenia 12 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/0
Stoczek Łukowski, ul. Wyzwolenia 14 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/9
Stoczek Łukowski, ul. Wyzwolenia 17 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/4
Stoczek Łukowski, ul. Wyzwolenia 20 8 lokali LU1U/xxxxxxxx/1
Stoczek Łukowski, ul. Wyzwolenia 21 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/1
Stoczek Łukowski, ul. Wyzwolenia 22 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/8
Stoczek Łukowski, ul. Wyzwolenia 23 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/7
Stoczek Łukowski, ul. Wyzwolenia 25 brak lokali LU1U/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.