Księgi wieczyste, Kurów, ul. Krótka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kurów, ul. Krótka 1A brak lokali LU1P/xxxxxxxx/7
Kurów, ul. Krótka 3 brak lokali LU1P/xxxxxxxx/4
Kurów, ul. Krótka 5 brak lokali LU1P/xxxxxxxx/4
Kurów, ul. Krótka 6 brak lokali LU1P/xxxxxxxx/5
Kurów, ul. Krótka 8 brak lokali LU1P/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.