Księgi wieczyste, Kurów, ul. Nowy Rynek

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kurów, ul. Nowy Rynek 1 brak lokali LU1P/xxxxxxxx/4
Kurów, ul. Nowy Rynek 2 brak lokali LU1P/xxxxxxxx/0
Kurów, ul. Nowy Rynek 6 brak lokali LU1P/xxxxxxxx/5
Kurów, ul. Nowy Rynek 8 brak lokali LU1P/xxxxxxxx/1
Kurów, ul. Nowy Rynek 10 brak lokali LU1P/xxxxxxxx/1
Kurów, ul. Nowy Rynek 13 brak lokali LU1P/xxxxxxxx/6
Kurów, ul. Nowy Rynek 15 brak lokali LU1P/xxxxxxxx/8
Kurów, ul. Nowy Rynek 16 brak lokali LU1P/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.