Księgi wieczyste, Kurów, ul. Wiśniowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kurów, ul. Wiśniowa 1 brak lokali LU1P/xxxxxxxx/5
Kurów, ul. Wiśniowa 13 brak lokali LU1P/xxxxxxxx/4
Kurów, ul. Wiśniowa 18 brak lokali LU1P/xxxxxxxx/2
Kurów, ul. Wiśniowa 26 brak lokali LU1P/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.