Księgi wieczyste, Gozdnica, ul. Armii Czerwonej

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Gozdnica, ul. Armii Czerwonej 2 brak lokali ZG1G/xxxxxxxx/8
Gozdnica, ul. Armii Czerwonej 3 brak lokali ZG1G/xxxxxxxx/3
Gozdnica, ul. Armii Czerwonej 4 brak lokali ZG1G/xxxxxxxx/0
Gozdnica, ul. Armii Czerwonej 4A brak lokali ZG1G/xxxxxxxx/0
Gozdnica, ul. Armii Czerwonej 5 brak lokali ZG1G/xxxxxxxx/7
Gozdnica, ul. Armii Czerwonej 6 brak lokali ZG1G/xxxxxxxx/3
Gozdnica, ul. Armii Czerwonej 7 brak lokali ZG1G/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.