Księgi wieczyste, Gozdnica, ul. Kombatantów

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Gozdnica, ul. Kombatantów 1 15 lokali ZG1G/xxxxxxxx/4
Gozdnica, ul. Kombatantów 2 2 lokali ZG1G/xxxxxxxx/8
Gozdnica, ul. Kombatantów 3 15 lokali ZG1G/xxxxxxxx/4
Gozdnica, ul. Kombatantów 4 brak lokali ZG1G/xxxxxxxx/2
Gozdnica, ul. Kombatantów 5 16 lokali ZG1G/xxxxxxxx/1
Gozdnica, ul. Kombatantów 7 16 lokali ZG1G/xxxxxxxx/1
Gozdnica, ul. Kombatantów 9 4 lokali ZG1G/xxxxxxxx/6
Gozdnica, ul. Kombatantów 11 brak lokali ZG1G/xxxxxxxx/7
Gozdnica, ul. Kombatantów 13 8 lokali ZG1G/xxxxxxxx/8
Gozdnica, ul. Kombatantów 15 brak lokali ZG1G/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.