Księgi wieczyste, Gozdnica, ul. Wzniesienie

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Gozdnica, ul. Wzniesienie 1 brak lokali ZG1G/xxxxxxxx/8
Gozdnica, ul. Wzniesienie 3 brak lokali ZG1G/xxxxxxxx/8
Gozdnica, ul. Wzniesienie 5 brak lokali ZG1G/xxxxxxxx/1
Gozdnica, ul. Wzniesienie 15 brak lokali ZG1G/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.