Księgi wieczyste, Jasień, ul. Brukowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Jasień, ul. Brukowa 1 brak lokali ZG1R/xxxxxxxx/1
Jasień, ul. Brukowa 2 brak lokali ZG1R/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.