Księgi wieczyste, Jasień, ul. Żeromskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Jasień, ul. Żeromskiego 2 brak lokali ZG1R/xxxxxxxx/7
Jasień, ul. Żeromskiego 10 18 lokali ZG1R/xxxxxxxx/7
Jasień, ul. Żeromskiego 12 18 lokali ZG1R/xxxxxxxx/7
Jasień, ul. Żeromskiego 14 19 lokali ZG1R/xxxxxxxx/7
Jasień, ul. Żeromskiego 16 5 lokali ZG1R/xxxxxxxx/2
Jasień, ul. Żeromskiego 18 5 lokali ZG1R/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.