Księgi wieczyste, Sulechów, pl. Kaczmarka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Sulechów, pl. Kaczmarka 1 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/1
Sulechów, pl. Kaczmarka 2 14 lokali ZG2S/xxxxxxxx/8
Sulechów, pl. Kaczmarka 3 6 lokali ZG2S/xxxxxxxx/7
Sulechów, pl. Kaczmarka 4 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/9
Sulechów, pl. Kaczmarka 5 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.