Księgi wieczyste, Sulechów, ul. Kolejowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Sulechów, ul. Kolejowa 1 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/7
Sulechów, ul. Kolejowa 1D brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/2
Sulechów, ul. Kolejowa 2 3 lokali ZG2S/xxxxxxxx/1
Sulechów, ul. Kolejowa 3 2 lokali ZG2S/xxxxxxxx/2
Sulechów, ul. Kolejowa 4 4 lokali ZG2S/xxxxxxxx/5
Sulechów, ul. Kolejowa 5 2 lokali ZG2S/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.