Księgi wieczyste, Sulechów, ul. Łąkowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Sulechów, ul. Łąkowa 3 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/1
Sulechów, ul. Łąkowa 4 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/1
Sulechów, ul. Łąkowa 6 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/6
Sulechów, ul. Łąkowa 7 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/1
Sulechów, ul. Łąkowa 13 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/4
Sulechów, ul. Łąkowa 16 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.