Księgi wieczyste, Sulechów, ul. Magazynowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Sulechów, ul. Magazynowa 2 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/0
Sulechów, ul. Magazynowa 3 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/1
Sulechów, ul. Magazynowa 3A brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/1
Sulechów, ul. Magazynowa 4 1 lokali ZG2S/xxxxxxxx/4
Sulechów, ul. Magazynowa 5 1 lokali ZG2S/xxxxxxxx/4
Sulechów, ul. Magazynowa 10 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/6
Sulechów, ul. Magazynowa 11 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/6
Sulechów, ul. Magazynowa 12 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/2
Sulechów, ul. Magazynowa 12A 2 lokali ZG2S/xxxxxxxx/0
Sulechów, ul. Magazynowa 13 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.