Księgi wieczyste, Sulechów, os. Nadodrzańskie

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Sulechów, os. Nadodrzańskie 3A 25 lokali ZG2S/xxxxxxxx/1
Sulechów, os. Nadodrzańskie 3B brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/9
Sulechów, os. Nadodrzańskie 4 8 lokali ZG2S/xxxxxxxx/9
Sulechów, os. Nadodrzańskie 4B 2 lokali ZG2S/xxxxxxxx/9
Sulechów, os. Nadodrzańskie 5A 5 lokali ZG2S/xxxxxxxx/6
Sulechów, os. Nadodrzańskie 5B 3 lokali ZG2S/xxxxxxxx/6
Sulechów, os. Nadodrzańskie 5C 1 lokali ZG2S/xxxxxxxx/6
Sulechów, os. Nadodrzańskie 5D 5 lokali ZG2S/xxxxxxxx/6
Sulechów, os. Nadodrzańskie 6A 2 lokali ZG2S/xxxxxxxx/6
Sulechów, os. Nadodrzańskie 6B 1 lokali ZG2S/xxxxxxxx/6
Sulechów, os. Nadodrzańskie 6C 3 lokali ZG2S/xxxxxxxx/6
Sulechów, os. Nadodrzańskie 6D 1 lokali ZG2S/xxxxxxxx/6
Sulechów, os. Nadodrzańskie 6E 3 lokali ZG2S/xxxxxxxx/6
Sulechów, os. Nadodrzańskie 7 39 lokali ZG2S/xxxxxxxx/8
Sulechów, os. Nadodrzańskie 7B 7 lokali ZG2S/xxxxxxxx/3
Sulechów, os. Nadodrzańskie 7C 3 lokali ZG2S/xxxxxxxx/3
Sulechów, os. Nadodrzańskie 8 1 lokali ZG2S/xxxxxxxx/0
Sulechów, os. Nadodrzańskie 8A 43 lokali ZG2S/xxxxxxxx/4
Sulechów, os. Nadodrzańskie 8B 4 lokali ZG2S/xxxxxxxx/0
Sulechów, os. Nadodrzańskie 8C 2 lokali ZG2S/xxxxxxxx/0
Sulechów, os. Nadodrzańskie 8D 5 lokali ZG2S/xxxxxxxx/0
Sulechów, os. Nadodrzańskie 9 42 lokali ZG2S/xxxxxxxx/6
Sulechów, os. Nadodrzańskie 10 33 lokali ZG2S/xxxxxxxx/3
Sulechów, os. Nadodrzańskie 10E 2 lokali ZG2S/xxxxxxxx/3
Sulechów, os. Nadodrzańskie 10F 3 lokali ZG2S/xxxxxxxx/3
Sulechów, os. Nadodrzańskie 11 24 lokali ZG2S/xxxxxxxx/0
Sulechów, os. Nadodrzańskie 12 23 lokali ZG2S/xxxxxxxx/3
Sulechów, os. Nadodrzańskie 12B 3 lokali ZG2S/xxxxxxxx/3
Sulechów, os. Nadodrzańskie 13 13 lokali ZG2S/xxxxxxxx/6
Sulechów, os. Nadodrzańskie 14 31 lokali ZG2S/xxxxxxxx/6
Sulechów, os. Nadodrzańskie 14C 7 lokali ZG2S/xxxxxxxx/6
Sulechów, os. Nadodrzańskie 14D 1 lokali ZG2S/xxxxxxxx/6
Sulechów, os. Nadodrzańskie 15 37 lokali ZG2S/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.