Księgi wieczyste, Sulechów, ul. Nowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Sulechów, ul. Nowa 2 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/2
Sulechów, ul. Nowa 4 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/0
Sulechów, ul. Nowa 7 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/7
Sulechów, ul. Nowa 9 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/4
Sulechów, ul. Nowa 22 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/8
Sulechów, ul. Nowa 23 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/2
Sulechów, ul. Nowa 24 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/4
Sulechów, ul. Nowa 25 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/0
Sulechów, ul. Nowa 25A brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/5
Sulechów, ul. Nowa 26 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/2
Sulechów, ul. Nowa 27 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.