Księgi wieczyste, Sulechów, ul. Przedwiośnie

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Sulechów, ul. Przedwiośnie 1 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/0
Sulechów, ul. Przedwiośnie 2 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/3
Sulechów, ul. Przedwiośnie 3 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/7
Sulechów, ul. Przedwiośnie 4 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/2
Sulechów, ul. Przedwiośnie 5 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/6
Sulechów, ul. Przedwiośnie 6 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.