Księgi wieczyste, Sulechów, ul. Radka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Sulechów, ul. Radka 1 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/4
Sulechów, ul. Radka 8 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/3
Sulechów, ul. Radka 16 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.