Księgi wieczyste, Sulechów, al. Wielkopolska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Sulechów, al. Wielkopolska 5 9 lokali ZG2S/xxxxxxxx/1
Sulechów, al. Wielkopolska 6 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/7
Sulechów, al. Wielkopolska 12 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/2
Sulechów, al. Wielkopolska 13 3 lokali ZG2S/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.