Księgi wieczyste, Sulechów, ul. Wschodnia

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Sulechów, ul. Wschodnia 1 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/3
Sulechów, ul. Wschodnia 2 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/6
Sulechów, ul. Wschodnia 3 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/3
Sulechów, ul. Wschodnia 4 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/6
Sulechów, ul. Wschodnia 5 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/7
Sulechów, ul. Wschodnia 6 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/5
Sulechów, ul. Wschodnia 7 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/4
Sulechów, ul. Wschodnia 8 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/7
Sulechów, ul. Wschodnia 9 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/7
Sulechów, ul. Wschodnia 10 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/9
Sulechów, ul. Wschodnia 11 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/0
Sulechów, ul. Wschodnia 12 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/5
Sulechów, ul. Wschodnia 14 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.