Księgi wieczyste, Sulechów, ul. Zaułek Międzymorze

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Sulechów, ul. Zaułek Międzymorze 2 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/6
Sulechów, ul. Zaułek Międzymorze 3 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/3
Sulechów, ul. Zaułek Międzymorze 4 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/0
Sulechów, ul. Zaułek Międzymorze 5 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.