Księgi wieczyste, Sulechów, ul. Żwirki i Wigury

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Sulechów, ul. Żwirki i Wigury 2 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/3
Sulechów, ul. Żwirki i Wigury 2A brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/3
Sulechów, ul. Żwirki i Wigury 3 2 lokali ZG2S/xxxxxxxx/7
Sulechów, ul. Żwirki i Wigury 4 brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/0
Sulechów, ul. Żwirki i Wigury 6 6 lokali ZG2S/xxxxxxxx/4
Sulechów, ul. Żwirki i Wigury 6A brak lokali ZG2S/xxxxxxxx/6
Sulechów, ul. Żwirki i Wigury 6B 2 lokali ZG2S/xxxxxxxx/9
Sulechów, ul. Żwirki i Wigury 7 5 lokali ZG2S/xxxxxxxx/3
Sulechów, ul. Żwirki i Wigury 8 2 lokali ZG2S/xxxxxxxx/7
Sulechów, ul. Żwirki i Wigury 9 4 lokali ZG2S/xxxxxxxx/7
Sulechów, ul. Żwirki i Wigury 10 8 lokali ZG2S/xxxxxxxx/4
Sulechów, ul. Żwirki i Wigury 11 5 lokali ZG2S/xxxxxxxx/6
Sulechów, ul. Żwirki i Wigury 12 4 lokali ZG2S/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.