Księgi wieczyste, Zielonki, ul. Amerykańska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zielonki, ul. Amerykańska 1A brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Amerykańska 1B brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Amerykańska 1C brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Amerykańska 1D brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Amerykańska 2 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Amerykańska 3A brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Amerykańska 3B brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Amerykańska 4 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Amerykańska 6 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Amerykańska 8 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Amerykańska 10 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Amerykańska 12 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.