Księgi wieczyste, Zielonki, ul. Bankowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zielonki, ul. Bankowa 3 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Bankowa 4 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Bankowa 6 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Bankowa 10 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Bankowa 12 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Bankowa 14 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Bankowa 16 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8
Zielonki, ul. Bankowa 18 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Bankowa 22 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Bankowa 34 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Bankowa 38 2 lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Bankowa 40 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Bankowa 50 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8
Zielonki, ul. Bankowa 54 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Bankowa 60 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Bankowa 359 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.