Księgi wieczyste, Zielonki, ul. Baranówny

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zielonki, ul. Baranówny 1 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Baranówny 4 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Baranówny 5 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Baranówny 9 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Baranówny 13 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.