Księgi wieczyste, Zielonki, ul. Gliniki

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zielonki, ul. Gliniki 1 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Gliniki 4 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Gliniki 5 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Gliniki 7 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Gliniki 8 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Gliniki 9 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.