Księgi wieczyste, Zielonki, ul. Gwizdałów

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zielonki, ul. Gwizdałów 4 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Gwizdałów 10 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Gwizdałów 14 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Gwizdałów 16 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Gwizdałów 18 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Gwizdałów 20 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Gwizdałów 20A brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Gwizdałów 22 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.