Księgi wieczyste, Zielonki, ul. Kanadyjska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zielonki, ul. Kanadyjska 2A brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Kanadyjska 2B brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Kanadyjska 2C brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Kanadyjska 2D brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Kanadyjska 2E brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Kanadyjska 3A brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Kanadyjska 3B brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8
Zielonki, ul. Kanadyjska 3C brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Kanadyjska 4 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Kanadyjska 5A brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Kanadyjska 5B brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Kanadyjska 5C brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Kanadyjska 5D brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Kanadyjska 5E brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Kanadyjska 7 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Kanadyjska 9 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Kanadyjska 10 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Kanadyjska 13 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Kanadyjska 14 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Kanadyjska 15 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8
Zielonki, ul. Kanadyjska 16 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Kanadyjska 17 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Kanadyjska 18 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Kanadyjska 19 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Kanadyjska 20 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Kanadyjska 21 2 lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Kanadyjska 22 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8
Zielonki, ul. Kanadyjska 23 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Kanadyjska 23A brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Kanadyjska 23B brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Kanadyjska 23C brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Kanadyjska 23D brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Kanadyjska 24 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Kanadyjska 25 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Kanadyjska 25A brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Kanadyjska 25B brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Kanadyjska 25C brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Kanadyjska 26 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Kanadyjska 27 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Kanadyjska 27A brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Kanadyjska 27B brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Kanadyjska 28 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Kanadyjska 29 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Kanadyjska 29A brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Kanadyjska 31 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Kanadyjska 34 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Kanadyjska 36 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Kanadyjska 38 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Kanadyjska 42 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Kanadyjska 46 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Kanadyjska 48 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Kanadyjska 50 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Kanadyjska 50A brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Kanadyjska 50B brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8
Zielonki, ul. Kanadyjska 50C brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Kanadyjska 50D brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Kanadyjska 50E brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Kanadyjska 52 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Kanadyjska 52A brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8
Zielonki, ul. Kanadyjska 52B brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Kanadyjska 52C brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Kanadyjska 52D brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Kanadyjska 52E brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Kanadyjska 54 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Kanadyjska 54A brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Kanadyjska 54B brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Kanadyjska 54C brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Kanadyjska 54D brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Kanadyjska 54E brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Kanadyjska 56 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Kanadyjska 56A brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Kanadyjska 56B brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Kanadyjska 56C brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Kanadyjska 56D brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Kanadyjska 56E brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Kanadyjska 58 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Kanadyjska 58A brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Kanadyjska 58B brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Kanadyjska 58C brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Kanadyjska 58D brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8
Zielonki, ul. Kanadyjska 58E brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Kanadyjska 60 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Kanadyjska 60A brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8
Zielonki, ul. Kanadyjska 60B brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Kanadyjska 60C brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Kanadyjska 60D brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Kanadyjska 60E brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8
Zielonki, ul. Kanadyjska 62 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Kanadyjska 62A brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Kanadyjska 62B brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Kanadyjska 62C brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Kanadyjska 62D brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Kanadyjska 62E brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Kanadyjska 64 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Kanadyjska 64A brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Kanadyjska 64B brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Kanadyjska 64C brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Kanadyjska 64D brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Kanadyjska 64E brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.