Księgi wieczyste, Zielonki, ul. Malownicza

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zielonki, ul. Malownicza 1 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Malownicza 2 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Malownicza 4 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Malownicza 5 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Malownicza 8 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Malownicza 9 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.