Księgi wieczyste, Zielonki, ul. Marszowiecka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zielonki, ul. Marszowiecka 2 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Marszowiecka 6 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Marszowiecka 8 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Marszowiecka 9 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Marszowiecka 13 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Marszowiecka 16 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Marszowiecka 17 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Marszowiecka 29 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Marszowiecka 29A brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Marszowiecka 31 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Marszowiecka 33 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.