Księgi wieczyste, Zielonki, ul. Marzycieli

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zielonki, ul. Marzycieli 5 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Marzycieli 6 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Marzycieli 8 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Marzycieli 20 3 lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Marzycieli 20A 3 lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Marzycieli 20B 2 lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Marzycieli 20C 2 lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Marzycieli 20D 2 lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Marzycieli 20E 2 lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Marzycieli 20F 2 lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Marzycieli 20G 2 lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Marzycieli 20H 2 lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Marzycieli 20I 3 lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Marzycieli 20J 3 lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Marzycieli 20K 2 lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Marzycieli 20L 2 lokali KR1P/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.