Księgi wieczyste, Zielonki, ul. Na Brzegu

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zielonki, ul. Na Brzegu 1 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Na Brzegu 2 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.