Księgi wieczyste, Zielonki, ul. Na Podskalu

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zielonki, ul. Na Podskalu 13 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Na Podskalu 21 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8
Zielonki, ul. Na Podskalu 23 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Na Podskalu 25 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Na Podskalu 31 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Na Podskalu 33 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.