Księgi wieczyste, Zielonki, ul. Paryska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zielonki, ul. Paryska 4 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Paryska 5 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Paryska 10 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.