Księgi wieczyste, Zielonki, ul. Pękowicka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zielonki, ul. Pękowicka 5 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Pękowicka 11 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Pękowicka 13 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Pękowicka 17 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Pękowicka 19 11 lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Pękowicka 21 12 lokali KR1P/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.