Księgi wieczyste, Zielonki, ul. Polowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zielonki, ul. Polowa 1 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Polowa 5 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Polowa 7 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Polowa 8 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8
Zielonki, ul. Polowa 9 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Polowa 10 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.