Księgi wieczyste, Zielonki, ul. Prywatna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zielonki, ul. Prywatna 1 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Prywatna 3 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Prywatna 7 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Prywatna 9 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Prywatna 11 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.