Księgi wieczyste, Zielonki, ul. Rzyczyska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zielonki, ul. Rzyczyska 1 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Rzyczyska 2 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Rzyczyska 3 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Rzyczyska 4 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Rzyczyska 5 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Rzyczyska 5A 2 lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Rzyczyska 5B 2 lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Rzyczyska 5C 2 lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Rzyczyska 5D 2 lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Rzyczyska 5E 2 lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Rzyczyska 5F 2 lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Rzyczyska 5G brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Rzyczyska 5H brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Rzyczyska 5I brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Rzyczyska 5J 2 lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Rzyczyska 5K 2 lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Rzyczyska 5L brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Rzyczyska 6 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Rzyczyska 8 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Rzyczyska 10 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Rzyczyska 11 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8
Zielonki, ul. Rzyczyska 11A brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Rzyczyska 12 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Rzyczyska 13 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Rzyczyska 14 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8
Zielonki, ul. Rzyczyska 15 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Rzyczyska 16 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Rzyczyska 18 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Rzyczyska 20 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Rzyczyska 21 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Rzyczyska 21A brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Rzyczyska 22 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Rzyczyska 23 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Rzyczyska 24 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Rzyczyska 25 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Rzyczyska 26 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Rzyczyska 27 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Rzyczyska 27A brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Rzyczyska 27B brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Rzyczyska 27C brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Rzyczyska 28 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Rzyczyska 29 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8
Zielonki, ul. Rzyczyska 30 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Rzyczyska 31 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8
Zielonki, ul. Rzyczyska 32 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Rzyczyska 34 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Rzyczyska 36 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Rzyczyska 37 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8
Zielonki, ul. Rzyczyska 38 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Rzyczyska 41 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Rzyczyska 43 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Rzyczyska 45 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Rzyczyska 47 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Rzyczyska 49 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Rzyczyska 51 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Rzyczyska 53 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.