Księgi wieczyste, Zielonki, ul. Słoneczna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zielonki, ul. Słoneczna 2 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Słoneczna 4 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Słoneczna 6 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Słoneczna 8 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Słoneczna 10 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Słoneczna 12 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Słoneczna 14 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Słoneczna 16 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Słoneczna 18 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Słoneczna 20 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Słoneczna 22 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Słoneczna 24 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Słoneczna 26 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Słoneczna 28 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8
Zielonki, ul. Słoneczna 30 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Słoneczna 32 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Słoneczna 34 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Słoneczna 36 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Słoneczna 38 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Słoneczna 40 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Słoneczna 42 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Słoneczna 46 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Słoneczna 48 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.