Księgi wieczyste, Zielonki, ul. Staropolska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zielonki, ul. Staropolska 1 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Staropolska 2 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Staropolska 5 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Staropolska 8 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Staropolska 12 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/9
Zielonki, ul. Staropolska 18 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Staropolska 22 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Staropolska 26 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Staropolska 28 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.