Księgi wieczyste, Zielonki, ul. Sympatyczna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zielonki, ul. Sympatyczna 2 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Sympatyczna 4 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8
Zielonki, ul. Sympatyczna 6 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Sympatyczna 8 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Sympatyczna 10 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Sympatyczna 12 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Sympatyczna 14 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Sympatyczna 16 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Sympatyczna 18 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Sympatyczna 20 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8
Zielonki, ul. Sympatyczna 22 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8
Zielonki, ul. Sympatyczna 24 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7
Zielonki, ul. Sympatyczna 26 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/3
Zielonki, ul. Sympatyczna 28 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Sympatyczna 30 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2
Zielonki, ul. Sympatyczna 32 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.