Księgi wieczyste, Zielonki, ul. Szeregowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zielonki, ul. Szeregowa 2 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Szeregowa 4 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4
Zielonki, ul. Szeregowa 6 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/1
Zielonki, ul. Szeregowa 8 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/8
Zielonki, ul. Szeregowa 10 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Szeregowa 12 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/6
Zielonki, ul. Szeregowa 14 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/0
Zielonki, ul. Szeregowa 16 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.