Księgi wieczyste, Zielonki, ul. Szlak Bursztynowy

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zielonki, ul. Szlak Bursztynowy 1 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/5
Zielonki, ul. Szlak Bursztynowy 2 brak lokali KR1P/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.